Darmowa dostawa od 500zł
zobacz szczegóły

Zgodnie z 9 pkt regulaminu sklepu:
 
 
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

9.1. Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę: HEXO Jacek Kociuba, ul. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

9.2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy HEXO Jacek Kociuba.
          Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta
           – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.kamizelki.hexo.pl.pl
          i nie będą udostępniane innym podmiotom.
9.3. Dostęp do danych osobowych Klienta ma firma HEXO Jacek Kociuba.
          Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.
          Dane osobowe mogą być przekazywane firmom przewozowym w celu realizacji zamówienia z opcją wysyłki.
9.4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu sklepu www.kamizelki.hexo.pl.pl oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
9.5. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej:
         - Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
         - Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
         - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
           oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
           danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
9.6. W każdej chwili Klient ma prawo do uzyskania informacji, jakie dane są przechowywane i przetwarzane.
          Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
9.7. Klient w każdej chwili ma prawo do usunięcia danych swoich danych osobowych, za wyjątkiem następujących sytuacji:
          - Klient ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo,
          - Klien ma nieuregulowany dług wobec HEXO Jacek Kociuba, niezależnie od metody płatności,
          - Dług Klienta został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
          - Jeśli Klient dokonał jakikolwiek zakupów, zachowamy dane osobowe Klienta dotyczące transakcji w celach księgowych
9.8. Klienta ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9.9. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych.
9.10.
W celu poprawy, odwołania zgody lub całkowitego usunięcia wszystkich Państwa danych prosimy o stosowną informację na adres info@hexo.pl,
        pocztą tradycyjną na adres administratora danych (HEXO, ul. M.Skłodowskiej-Curie 82, 59-300 Lubin) lub faxem na numer 76 847 68 97